לזיין את המורה

רפאל לאחר שיעור לשון, מראה למורה שלו מהי לשון חלקלקה.